Hoogbegaafd en nu?
Home Nieuws Contact
Aankoopmakelaar Arnhem Nijmegen

Mijzelf en mijn visieOver mijzelf
Door een grote ontwikkelingsvoorsprong bij mijn kinderen maakte ik voor het eerst kennis met het fenoneem hoogbegaafdheid. Als leerkracht en directeur deed ik ervaring op met differentiatie en ontwikkelingsgericht werken. Ik heb mijn expertise over hoogbegaafdheid aangevuld met de ECHA opleiding. Ik ontwikkelde een pakket flexibele doorgaande leerlijnen, voor een aantal scholen concreet uitgewerkt in materiaal. Verder heb ik 0-metingen uitgevoerd, en schoolbeleid ontwikkeld. Met presentaties en persoonlijke begeleiding kom ik tegemoet aan de behoefte aan informatie en ondersteuning van ouders (van vooral jonge kinderen). Daarnaast heb ik presentaties ontwikkeld en gehouden voor leerkrachten, hulpverleners en bedrijfsleven.                  
Ik ben lid van de vereniging ECHA Nederland na mijn opleiding als  ECHA Specialist of Gifted Education. We hanteren de volgende klachtenregeling: userfiles/file/Klachtenregeling%20ECHA%20Nederland.pdf

Hoogbegaafd ben je een leven lang. Veel volwassenen weten helemaal niet dat ze hoogbegaafd zijn of komen daar pas laat achter. Problemen in het werk, veel wisselen van werk, werkeloosheid of relatieproblemen; hoogbegaafdheid blijkt er nogal eens een rol in te spelen. Bij het ouder worden of dementeren is zich veilig voelen bij hulpverleners en zorg accepteren moeilijker. Ook hulpverleners in de ouderenzorg kunnen zich in het thema verdiepen, er is inmiddels een aangepaste presentatie beschikbaar.

Mijn visie op een passend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen

  • Het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen dient structureel en deskundig te worden vormgegeven. Daarbij moet verder gekeken worden dan een aanbod voor leerlingen met hoge resultaten. De meest succesvolle leerling is vaak niet hoogbegaafd en de hoogbegaafde niet zo succesvol. Maar ongeveer de helft van de hoogbegaafde leerlingen wordt gesignaleerd in de loop van de basisschool.
  • Het ontwikkelen van een beleidsplan hoogbegaafdheid is geen doel op zich. Het plan dient erop gericht te zijn voldoende kennis en expertise op te doen voor een passend aanbod. Ook wordt er in het plan gewerkt aan lange termijn doelen als structurele nascholing, afstemming van aanbod, toetsen, leerlingvolgsysteem en leerlingenzorg. Dit door middel van schoolbrede concrete stappenplannen, tussendoelen en regelmatige evaluatie. Om uiteindelijk ook aanbod en begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen tot een intergaal onderdeel te maken van schoolbeleid, schoolplannen en leerlingenzorg.
  • Zolang ons onderwijs aan deze kinderen tekort schiet, zullen speciale groepen en/of scholen nodig zijn om probleemleerlingen te helpen. Echt passend onderwijs voor deze leerlingen begint op de eerste schooldag, heeft een doorgaande leerlijn en maakt gebruik van passende stappen en materialen. Dat gaat met een goede aanpak, voor veel meer leerlingen op de gewone basisschool lukken.

Mijn visie op ouders en opvoeding
Ouders verwachten vaak teveel van het vermogen van scholen, tegemoet te kunnen komen aan verschillen. Daarnaast onderschatten zij hun eigen mogelijkheden en wachten te veel af. Ouders kunnen, door zich te verdiepen in de thematiek en zich actief op te stellen, veel bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Bij achterstanden vinden wij het vanzelfsprekend dat ouders zich alle moeite getroosten hun kind vooruit te helpen. Bij voorsprong ervaar ik grote aarzeling en een meer afwachtende houding. Ouders zijn onvoldoende op de hoogte van de behoeften van kinderen met een grote voorsprong en durven er nog onvoldoende de aandacht op te vestigen.

Veel ouders zijn wel op de hoogte van mogelijke negatieve gevolgen, gezien de vele opmerkingen en klachten daarover op bijvoorbeeld internetsites. Zelden worden hier tips en aanmoedigingen uitgewisseld om er zelf mee aan de slag te gaan. Nog het meest wordt gezocht naar de mogelijkheid van testen, terwijl dat pas een optie zou moeten worden als aanbevelingen niet blijken te werken.
Ouders, heb vertrouwen in uw eigen mogelijkheden en ga aan de slag.

   2011-01-01gratis info downloaden Meer weten over de gevolgen van voorsprong op de ontwikkeling van kinderen?
Begrijpen waarom je zo slim lijkt en toch niet succesvol bent?
Lees de brochure: " Ontwikkelingsvoorsprong, een cadeautje met kansen en b
Lees verder
   2016-01-01Een leven lang hoogbegaafd.Informatie voor hoogbegaafde volwassenen en senioren
Lees verder
   2016-07-05Slim handelen kun je leren.Het verbeteren van executieve functies
Lees verder
   2014-03-28Brochure NCJHet NCJ heeft een brochure over ontwikkelingsvoorsprong gepubliceerd.  
Lees verder
   2013-08-20onderzoek uitgewerktNaar beter ouderadvies bij ontwikkelingsvoorsprong
Lees verder
   2013-01-01bekijk het filmpje

Een hoogbegaafde "gewoon" laten doen, is te vergelijken met een adelaar die zich probeert te gedragen als een kip. Ondanks alle inspanningen slaagt hij er nooit in een geweldige kip te worden. Laten we onze kinderen met hun specifie
Lees verder