Aan de slag met (hoog)begaafdheid!

Jezelf willen verdiepen in hoogbegaafdheid, begint vaak met het herkennen van een aantal kenmerken. Vaak roept deze herkenning nieuwe vragen èn twijfels op. Zoek verder, ook over minder bekende aspecten.

Aandacht voor hoogbegaafdheid lijkt min of meer gerealiseerd. In de praktijk valt zowel acceptatie als actuele kennis tegen. Hoogbegaafdheid gaat niet zozeer over hoge scores en prestaties. Slim in denken zorgt niet vanzelf ook voor slim handelen, in tegendeel. Waarschijnlijk wordt de hoogbegaafdheid niet alleen als een cadeautje ervaren. Het heeft een andere ontwikkeling tot gevolg, een hoogbegaafde denkt en leert echt anders. Hoogbegaafde volwassenen kunnen zichzelf beter leren kennen en begrijpen door inzicht in de invloed van hoogbegaafdheid op de ontwikkeling. Voor kinderen is van jongs af aan afstemmen zinvoller dan op zoek gaan naar een testbureau.

Informatie over vroege signalen bij jonge kinderen kunnen bij ouders twijfel helpen wegnemen. Een flinke voorsprong wijst op potentiële begaafdheid en vraagt om passende begeleiding, zowel thuis als op school. Aan een sterke eigen wil, intense beleving of frustraties hebben ouders vaak de handen vol. Verwacht niet dat het vanzelf over gaat of dat de school er wel raad mee weet, kom in actie!
Wanneer is er echt sprake van ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid?
Wat kun je doen als je kind echt niet meer naar school wil?

Als je kind van twee al ver voor is op leeftijdgenootjes, waarom zou je je druk maken?
Zinvolle vragen, waar ouders terecht antwoord op zoeken. Wat draagt wel bij aan een evenwichtige ontwikkeling? Wacht niet af tot hoge intelligentie vast is te stellen door middel van een test. Er gaan kostbare jaren verloren, de uitslag biedt geen oplossingen. Wat ouders wel helpt is goede informatie en concrete handvatten. Maak zo nodig gebruik van advies, om problemen in de kiem te smoren.

Op zoek naar feiten en tips?

Ouders, leerkrachten en bestuurders; allen blijven nogal eens zitten met vragen en knelpunten. Er is over dit thema bij mensen en organisaties nog onvoldoende kennis en ervaring beschikbaar. Alleen uitdagingen bieden helpt meestal onvoldoende. Kinderen vallen op in handelen en beleven, hoe komt dat en wat doe je eraan? Je kunt de kenmerken niet veranderen, wel accepteren en er mee leren omgaan. Bij wie kun je met vragen terecht, wanneer is het nodig daarvoor deskundigen op te zoeken? Professionals die ouders van jonge kinderen adviseren zijn goed ingespeeld op achterstanden en hebben zich helaas (nog) weinig of niet verdiept in afstemmen op voorsprong. Wat kunnen ouders aanpakken, wat zijn belangrijke aandachtspunten? Hoogbegaafd en nu wil ouders en professionals op weg helpen, deze website is daarin de eerste stap.

Informatie, begeleiding en ondersteuning:

Op zoek naar concrete informatie, persoonlijke begeleiding of andere ondersteuning? Wil je aan de slag, informeer je vooral verder. Onder de tab “begeleidingsaanbod” kun je diverse folders downloaden. Uit onderzoek blijkt dat ouders het afstemmen op kinderen met voorsprong een hele uitdaging èn erg vermoeiend vinden. Een enkel adviesgesprek kan al veel zekerheid en handvatten bieden! Ook het verder op weg helpen en in contact brengen met gespecialiseerde hulpverleners behoort tot de mogelijkheden. Ik ben deskundige in (hoog)begaafdheid èn thuis in het onderwijs.

Anderen informeren en tot actie aanzetten? Geef hen een folder!

Waarom vraagt ontwikkelingsvoorspong aandacht en wat kun je doen? Downlowd onderstaande folder met een samenvatting van de de belangrijkste informatie. (blad 2-zijdig bedrukken en in 3en vouwen) Ontwikkelingsvoorsprong en nu?