Wat wij u kunnen bieden:

Een adviesgesprek op maat voor ouders
Praten over uw ervaringen en signalen van uw kind. Advies over uw begeleiding, schoolkeuze en afstemming op school. De ervaring leert dat een enkel gesprek veel vragen en twijfels kunnen wegnemen. Neem via telefoon of mail vrijblijvend contact op!

Hulp bij communicatie met school
Uit onderzoek blijkt dat afstemming op voorsprong nog (te) weinig gebeurd. Hoe meer problemen je kind parten spelen, hoe minder scholen lijken af te stemmen op hoogbegaafdheid. Wat mogen en kunnen ouders van school verwachten? Hoe kom je tot goede lange termijn afspraken? Verdiep je als ouders verder in het samenwerken met school of neem contact op voor begeleiding.

Het verbeteren van executieve functies.
Deze reader is een samenvatting van het boek van P. Dawson, aangevuld met tips voor afstemming op voorsprong. Hierin concrete uitleg en aanpak voor verbetering. Voor het bestellen van deze digitale reader, zie info verder op deze pagina.

Automatiseren, mijn kind is slim maar dit lukt niet.
Voor veel slimme kinderen is automatiseren lastig. Waarom is dat zo en wat doen we eraan? Leer er meer over in een digitale reader, voor bestelinfo zie verder op deze pagina.

Digitale readers

Het verbeteren van executieve functies
Automatiseren, mijn kind is slim maar dit lukt niet.
Een plan van aanpak, over aansturen van gedrag.
De vroegste motorische ontwikkeling, hoe stimuleer je die?

Achtergrondinformatie , “ONTWIKKELINGSVOORSPRONG, een cadeautje met kansen en bedreigingen”. Waardoor ontstaat de voorsprong en mogelijke problemen in de ontwikkeling? Ontdek de samenhang, lees verder over signaleren, accepteren en afstemmen.
Brochure : Ontwikkelingsvoorsprong en nu.pdf

Meer info voor scholen, peuterzalen en kinderopvang: 
workshop over ontwikkelingsvoorsprong; kennis, signalering en begeleiding 
presentatie/studiedag  over hoogbegaafdheid, voorsprong en onderwijsaanbod
ondersteuning van beleidsontwikkeling en afstemming in de praktijk
nulmeting van de organisatie met rapportage van situatie en advisering aanpak
ontwikkeling beleidsplan hoogbegaafdheid op bestuursniveau en/of SWV 

Jeugdzorg & -hulpverlening
lezingen voor studenten psychologie, (ortho) pedagogiek en onderwijskunde
workshop/lezing over ontwikkelingsvoorsprong en passende begeleiding
opstellen van artikelen met achtergrondinformatie en concrete tips/verwijzingen

Hoogbegaafde senioren
In het verleden werd zelden gesproken over hoogbegaafdheid. Veel ouderen hebben
een leven lang geprobeerd als anderen te zijn, met wisselend succes. Als het werk en
de vaste sociale contacten wegvallen blijkt weer eens hoe moeilijk aanpassen kan zijn.
Welke problemen zijn te verwachten en hoe kunnen familie en hulpverleners hier op in spelen? 
Een presentatie met informatie helpt inzicht verschaffen en hier een weg in vinden.