Goede begeleiding en afstemming vraagt veel van ouders. Wat draagt bij aan het welbevinden en dus aan een goede ontwikkeling? Dat kan wel eens behoorlijk afwijken van standaard adviezen. Als ouder kun je veel zelf doen, hieronder volgen alvast wat basale tips. Uiteraard zijn dat dezelfde dingen die professionals zouden kunnen doen op hun werkplek of wat zij ouders kunnen aanbevelen.

Zo vroeg mogelijk aan de slag met ontwikkelingsvoorsprong.

Latere problemen zijn meestal het gevolg van een ontwikkeling van het kind, die zich al heel jong heeft ingezet. Slim in denken maakt niet direct slim in handelen. Door tegenvallende resultaten, ontstaan frustraties. Kinderen kunnen ontmoedigd raken en gaan vermijden wat hen niet gemakkelijk af gaat. Daarmee ontstaat een negatieve spiraal, ogenschijnlijk kleine mislukkingen lijken groot, succes krijgt weinig aandacht. Veel energie en vasthoudendheid leidt  niet altijd tot effectieve strategieën. Een en ander kan de ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden in de weg staan. Deze zogenoemde executieve functies kun je helpen oefenen. Ook ontwikkelen ze nogal eens een verkeerd zelfbeeld, hetgeen een grote impact heeft op het leren. De negatieve gevolgen daarvan zijn later moeilijk te herstellen. Het is beter dat te voorkomen en zo vroeg mogelijk aan de slag te gaan!

Enkele concrete tips die de totale ontwikkeling ondersteunen:


Begeleiding

Bovenstaande tips geven een indicatie in welke richting je aan de slag kunt. Er is veel meer over te zeggen en adviseren. Laat het er niet bij zitten als je je ongerust maakt, zoek deskundige hulp. Mogelijke ondersteuning door “Hoogbegaafd en nu?:

Naar school, een goede schoolkeuze
Juist deze kinderen zien uit naar het moment dat ze naar school mogen. Dat is helaas ook het moment waarop de problemen vaak beginnen. Enerzijds heeft het kind al enigzins een verwachting van school en leren. Om dan na een aantal weken te ontdekken dat er (voorlopig?) op school weinig nieuws te ontdekken en leren valt. Anderzijds heeft de school vaak geen idee van het werkelijke ontwikkelingsniveau en wat er in dat koppie omgaat. Als het gedrag van het kind al opvalt, dan wordt het vaak anders uitgelegd. Hiermee wordt het duidelijk dat een goede schoolkeuze van groot belang is. Kies vooral een school die bij aanmelding in de voorafgaande ontwikkeling is geïnteresseerd en hun aanbod en begeleiding daar op af gaat stemmen.
Download hier concrete tips voor schoolkeuze

Problemen op school
‘Mijn kind verveelt zich op school en het vindt weinig aansluiting’. Een veel gehoorde klacht waar ouders graag verandering in aanbrengen. Ga zeker praten op school, al zal het resultaat soms tegen vallen. Enerzijds omdat veel scholen nog weinig kennis en ervaring hebben opgedaan met hoogbegaafde leerlingen en hun behoeften. Anderzijds omdat er aan het moment dat het echt niet goed gaat op school, vaak al een hele ontwikkeling vooraf is gegaan. Het is van belang direct aan de bel te trekken als je kind signalen afgeeft. Praat allereerst met de leerkracht. Als deze niet weet wat er speelt, kan het gedrag van het kind verkeerd worden uitgelegd. Betrek er zonodig de schoolleiding bij, leg meer nadruk op passende begeleiding dan op extra materiaal. Zoek samenwerking, liefst onder  begeleiding van een specialist. Meer informatie over communiceren met school : www.ingesprekmetschool.nl  Als de school niet bereid is zich er in te verdiepen en te werken aan aanpassing, is een andere school zeker het overwegen waard! 

De informatie op deze website gaat nadrukkelijk in op mogelijke problemen, het zou mooi zijn als het zo ver niet komt. Bij hoge prestaties zouden scholen  extra uitdaging moeten bieden zonder dat het IQ wordt vastgesteld. Testen is alleen nodig als er onduidelijkheden zijn of aanpassingen onvoldoende resultaat hebben. Als het kind met uitdagingen zelf aan de slag kan, ziet de school meestal wel kans uw kind tegemoet te komen. Maar door de speciale ontwikkeling die gepaard gaat met een ontwikkelingsvoorsprong, vragen persoonlijkheid en vaardigheden meestal om extra begeleiding. Met name daarvoor ontbreekt het de school vaak aan kennis èn tijd. Werk zelf met uw jonge kind aan executieve functies. Neem de uitdaging aan en geef hun ontwikkeling zelf het duwtje in de juiste richting!