Hoogbegaafd ben je een leven lang. Veel volwassenen weten helemaal niet dat ze hoogbegaafd zijn of komen daar pas laat achter. Problemen in het werk, veel wisselen van werk, werkeloosheid of relatieproblemen; hoogbegaafdheid blijkt er nogal eens een rol in te spelen. Bij het ouder worden of dementeren is zich veilig voelen bij hulpverleners en zorg accepteren moeilijker. Ook hulpverleners in de ouderenzorg kunnen zich in het thema verdiepen, er is inmiddels een aangepaste presentatie beschikbaar.

Visie op een passend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen

Visie op ouders en opvoeding

Ouders verwachten vaak teveel van het vermogen van scholen, tegemoet te kunnen komen aan verschillen. Daarnaast onderschatten zij hun eigen mogelijkheden en wachten te veel af. Ouders kunnen, door zich te verdiepen in de thematiek en zich actief op te stellen, veel bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Bij achterstanden vinden wij het vanzelfsprekend dat ouders zich alle moeite getroosten hun kind vooruit te helpen. Bij voorsprong ervaar ik grote aarzeling en een meer afwachtende houding. Ouders zijn onvoldoende op de hoogte van de behoeften van kinderen met een grote voorsprong en durven er nog onvoldoende de aandacht op te vestigen.

Veel ouders zijn wel op de hoogte van mogelijke negatieve gevolgen, gezien de vele opmerkingen en klachten daarover op bijvoorbeeld internetsites. Zelden worden hier tips en aanmoedigingen uitgewisseld om er zelf mee aan de slag te gaan. Nog het meest wordt gezocht naar de mogelijkheid van testen, terwijl dat pas een optie zou moeten worden als aanbevelingen niet blijken te werken.
Ouders, heb vertrouwen in uw eigen mogelijkheden en ga aan de slag.